Nieuws| Voorlopig geen Nederlandse Spellenprijs

De laatste maanden is er in de Nederlandse Bordspellenwereld veel nieuws waar je niet al te vrolijk van wordt. Nadat het Spellenspektakel niet door is gegaan, bereikte ons ook het nieuws dat de Nederlandse Spellenprijs (NSP) voorlopig even "on hold" gezet is. Gelukkig komt van uitstel niet op zeker afstel, er zijn zeker plannen in de maak om de NSP voort te zetten. Lees het statement van de site van Ducosim:

In navolging van toonaangevende spellenprijzen zoals de Deutscher Spiele Preis kwam Ducosim in 2001 met de Nederlandse Spellenprijs. Spellenwinkels en uitgevers ontvingen dit initiatief met afwachtend enthousiasme, en met de verkiezing van Machiavelli was de eerste winnaar van de Spellenprijs een feit. Sinds die eerste prijs is de werkwijze van de verkiezing onveranderd gebleven. Een groep experts nomineert uit de groslijst van spellen die in Nederland zijn uitgegeven een aantal spellen, waarna het publiek daar hun favoriet uit mag kiezen.

Al snel werd besloten om de Spellenprijs onder te brengen in een eigen stichting en tot zij op eigen benen kon staan zou Ducosim de enige geldschieter zijn. Dit om belangenverstrengeling met de commercie te voorkomen. Er kwam een eigen bestuur en het zag er rooskleurig uit voor de Nederlandse Spellenprijs.

Door enkele tegenslagen en wisselingen in het bestuur was er echter vorig jaar een onwerkbare situatie opgetreden. Het bestuur van Ducosim voelt zich nog steeds verbonden met de Nederlandse Spellenprijs. Daarom heeft het bestuur van Ducosim contact gezocht met het bestuur van de Stichting Nederlandse Spellenprijs. Uit dit overleg is voortgekomen dat Ducosim de verantwoordelijkheid overneemt voor voortzetting van het doel van de NSP. De Stichting NSP zal bij haar liquidatie alle rechten overdragen aan Ducosim. Het bestuur van Ducosim zal enige tijd nemen om een adequaat voorstel uit te werken. Helaas zal dit betekenen dat in 2011 geen verkiezing zal plaatsvinden. Het streven is om tot een oplossing te komen die duurzaam is en minder afhankelijk van het toeval of vrijwilligers voldoende tijd hebben. Het bestuur wenst te voorkomen dat de Spellenprijs een stille dood sterft of dat het in een "Speelgoed van het Jaar"-achtige verkiezing verandert. Ducosim vindt dat de Nederlandse Spellenprijs bovenal een prijs voor het beste spel moet blijven.

Het is jammer dat de Spellenwereld en Spelerswereld klein is in Nederland. Helaas gaan geruchten snel en via internet wordt foutieve dan wel gekleurde informatie verspreid. Bij de bespreking van het budget 2011-2012 tijdens de Lentebeurs zal een bedrag gereserveerd zijn teneinde de voortzetting van de NSP zeker te stellen. Tijdens de ALV in September kan een plan van aanpak tegemoet worden gezien.

Bron: Ducosim

 


 

 

 

 

 In 2011 geen Nederlandse Spellenprijs.

. : B A N N E R S : .